top of page

עדכונים

עדכון תוכנה 1920 - מרץ 2023

מסך סגירת אפליקציות


מערכות הפעלה של אנדרואיד בטלפון או בסטרימר לא סוגרות אפלקציה ברגע שפותחים אפליקציה אחרת אלא משאירה את האפלקציות פתוחות "ברקע" מה שלוקח משאבי זיכרון הפעלה מהמכשיר.
לכן הוספנו פיצ'ר יחודי לאנדרואיד טיוי:
לחיצה כפולה על מקש מסך הבית שבו תוכלו לדלג בין אפליקציות פתוחות, לסגור אפלקציה מסוימת או לסגור את כולם,
בדיוק כמו שקיים בטלפוני אנדרואיד.
הפיצ'ר מאפשר דילוג מהיר בין אפליקציות , פינוי זכרון ההפעלה 
(RAM).

מעבר אוטומטי בשליטת עוצמת שמע 


במידה והשלט של הסטרימר מוגדר לשלוט בעוצמת השמע הטלויזיה :
כאשר מחברים התקן שמע חיצוני בלוטו'ת
(אוזניות , סאונדבר וכו..)
המערכת אוטומטית תעביר את שליטת עוצמת השמע מהטלוזיה לסטרימר כדי שתוכלו לשלוט בעוצמת השמע שיוצאת אל התקן השמע החצוני.
ברגע שינותק התקן השמע החיצוני תחזור השליטה אוטומטית בעוצמת השמע של הטלויזיה.
(עד לעדכון זה השינוי היה ידני )

עדכון תוכנה 1622

Screenshot_20211107-204902.png

שיפור במערך ה- HDR


High Dynamic Range , טווח דינאמי רחב העצם הינו מנגנון המשפר את הניגודיות ואת עומק הצבעים בתמונה באופן משמעותי ביותר.
הגדרות> העדפות מכשיר> HDR
אפשרויות להגדרה:

 

  •  כבוי\פעיל (שימו לב כל פעם במעבר בין כבוי לפעיל והפוך המכשיר יבצע אתחול)

  • HDR AUTO:  במצב פעיל ה HDR יופעל אם התוכן  תומך HDR

במכשירי טלוויזיה שלא תומכים ב  HDR מסך ההגדרות אינו רלוונטי, כל המתגים במסך זה לא יעבדו

איחוד זיכרון חיצוני לאחר ההרחבה

איחוד זיכרוןלאחר הרחבתו מאפשר לאפליקציות המורידות קבצי וידאו גדולים לזיכרון המכשיר לעבוד בצורה תקינה.
במידה וזאת הפעם הראשונה שאתם\ן מבצעים\ות הרחבת זיכרון הכניסו את כרטיס המיקרו SD לחריץ המתאים.

לאחר הכנסת כרטיס המיקרו SD יפתח תפריט הרחבת זיכרון לחצו על "פרמט"' והמתינו לסיום התהליך. 

בחרו באופציה "העבר עכשיו" כדי לבצע איחוד של הזיכרונות

Screenshot_20211105-120233.png

על מנת לבדוק אם איחוד הזיכרון התבצע כהלכה, 

בתוכנת סייר הקבצים של FILE COMANDER או כל תוכנת סייר קבצים אחרת שתתקינו, ניתן לראות בשורת האחסון הפנימי שהזיכרון  הורחב ואוחד.

במידה וכבר ביצעתם\ן את תהליך ההרחבה:
בתפריט ההגדרות > העדפות מכשיר>אחסון

בחרו "כרטיס ה SD"

בחרו "העבר נתונים לאחסון הזה "

bottom of page